Cellen Blokkeren Excel


U kunt cellen in Excel-werkmappen en -werkbladen vergrendelen om te voorkomen dat gegevens en formules door anderen worden gewijzigd zonder het wachtwoord dat aan die werkmap of dat werkblad is toegewezen. U kunt deze cellen op elk moment ontgrendelen om de cellen bij te werken. Als u een deel van een Excel-werkblad zichtbaar wilt houden terwijl u naar een ander gebied van het werkblad schuift, kunt u bepaalde rijen of kolommen in een gebied blokkeren door ze op hun plek te vergrendelen, of kunt u meerdere gebieden in het werkblad maken waarin u afzonderlijk kunt schuiven door rijen en kommen te splitsen. Nov 04,  · Wist u dat u losse cellen in Excel kunt beveiligen tegen bewerking? Als er meerdere mensen met een Excel-bestand werken, kan het heel prettig zijn als je de inhoud van bepaalde cellen kunt beveiligen. Er is een eenvoudige truc om te voorkomen dat iemand de cel bewerkt. Bekijk de volgende stappen en doe er uw voordeel mee.

Tabblad Office Schakel bewerken en browsen met tabbladen in Office in en maak uw werk veel eenvoudiger Lees verder Gratis download Voeg de meest gebruikte of complexe formules, grafieken en al het andere toe aan uw favorieten en hergebruik ze snel in de toekomst. Meer dan tekstfuncties: Nummer uit tekststring halen; Een deel van de tekst extraheren of verwijderen; Converteer getallen en valuta naar Engelse woorden.

Tools samenvoegen: Split gereedschap: Super filter: Maak geavanceerde filterschema's en pas deze toe op alle bladen; Soort per week, dag, frequentie en meer; filters door vetgedrukt, formules, commentaar Meer dan krachtige functies; Werkt met Office en ; Ondersteunt alle talen; Eenvoudig te implementeren in uw onderneming of organisatie.

Bescherm of blokkeer verborgen kolommen met Excel-functie In Excel kunnen de volgende stappen u helpen voorkomen dat verborgen kolommen zichtbaar worden, doe dit als volgt: Klik op de Alles selecteren knop de knop op het kruispunt van rijnummers en kolomletters. Ook lijkt een snelle manier: U moet ze echt een voor een beveiligen. Dat kan snel als u er een macro voor maakt. Hoe u deze macro maakt, leest u in het boek Excel VBA voor professionals.

Al bij het openen een wachtwoord vragen U kunt ook instellen dat er meteen bij het openen van een bestand al een wachtwoord moet worden ingevoerd, dus nog voordat de gegevens van een werkblad zichtbaar zijn.

Zorg dat het betreffende bestand is geopend. Klik op Bestand, Opslaan als of druk op de sneltoets F12 ; het venster Opslaan als opent. Klik onder in dit venster op Extra; dit opent een menu. Kies Algemene opties; het venster Algemene opties gaat open. Typ in het vak bij Wachtwoord voor openen: Klik op OK en het venster Wachtwoord bevestigen verschijnt. Typ daar nogmaals uw wachtwoord. Daarmee zorgt u ervoor dat alleen mensen die dit wachtwoord kennen, de gegevens van de werkmap kunnen bewerken.

Dan kunnen anderen de werkmap wel openen, maar is alleen voor het bewerken van de werkmap een wachtwoord nodig. Klik op OK en het venster Opslaan als verschijnt weer.

Klik op Opslaan en klik op bij de vraag om bevestiging op Ja. Ook al hebt u in de werkmap niets gewijzigd, het instellen van dit wachtwoord is wel een belangrijke wijziging, vandaar dat u de bestaande werkmap moet vervangen. Onthoud het wachtwoord! Mocht u het wachtwoord vergeten, dan kunt u de werkmap met geen enkele mogelijkheid meer openen, zoals de waarschuwing ook meldt.

Een wachtwoordkraker die binnen Excel werkt, heeft hier geen vat op, omdat de werkmap zelf niet eens wordt geopend. Daarmee is dit een vrij solide manier van beveiligen. Maar raak het wachtwoord niet kwijt In het venster Opslaan als, stelt u een wachtwoord in voor de werkmap als geheel klik om te vergroten. Daarin leert u ook de fijne kneepjes van beveiliging.

Klik om het boek in te kijken en te bestellen. Wim de Groot denkt buiten de hokjes. De regel- en kolomkoppen zijn nu gefixeerd in een stand en blijven nu altijd zichtbaar. Dit is makkelijk. Als je nu de gefixeerde regels en kolommen wilt deblokkeren, hoef je alleen maar in de groep Venster te klikken op Deelvensters blokkeren in het tabblad Beeld en vervolgens te kiezen voor Titelblokkering opheffen. Thuis gebruik ik Excel Maar ik wil wel deze functie gebruiken.

Kun je mij vertellen hoe ik een bepaalde regel en kolom kan blokkeren in Excel ? Klik in Excel een cel direct onder de regel die je wilt blokkeren en die zich direct aan de rechterzijde van de kolom bevindt die je wilt blokkeren. Klik nu in het menu Venster en kies Titels blokkeren. Dat is alles.

Wanneer je titels blokkeert, kun je specifieke rijen of kolommen selecteren die zichtbaar blijven wanneer je door het werkblad schuift. Zo kun je bijvoorbeeld titels blokkeren om rij- en kolomlabels zichtbaar te houden tijdens het schuiven, zoals in het volgende voorbeeld wordt geïllustreerd. Excel rijen en kolommen vastzetten – titels blokkeren. Als je een grote dataset hebt in Excel en je scrolt naar beneden, zie je de bovenste rij niet meer en dat kan enorm veel frustraties opwekken. Apr 14,  · Cellen beveiligen in Excel. april 14, april 14, door Gerard. Eerder heb ik een artikel geschreven hoe je je werkblad kunt beveiligen, voor zowel mac als windows. In dit artikel ga ik uitleggen hoe je specifieke cellen kunt beveiligen in Excel op de Mac.

Buy online Cellen blokkeren excel

Filtreer door 0. PFA verdunningsmiddel: Filtreer door een 0. Het protocol hier beschreven is van toepassing op alle primaire neuronale culturen gekweekt op 12 mm glas dekglaasjes Karl Hecht, nr.

Related Software: Microsoft Visio Database Template | Download RedFox AnyDVD HD 8 Mac Os